Gå til indhold

Ligesund.dk


Lige sundpilStrategi 2013pilLivsstilsguide i praksis

Livsstilsguide i praksis

Med et fælles mål om at skabe mere lighed i sundhed har 158 regionale og kommunale fagprofessionelle i 2016 og 2017 deltaget i et sundhedspædagogisk kursus, der har til formål at forbedre sundheden hos voksne med psykisk sårbarhed.

Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner, University College Syd og Steno Diabetes Center har som led i det fælles projekt ”Livsstilsguide i praksis” udviklet nye sundhedspædagogiske modeller og værktøjer, som har været omdrejningspunktet for det sundhedspædagogiske kursus. Læs nærmere om projekt Livsstilsguide i Praksis i denne Pjece og Guide. Se endvidere dette Inspirationskatalog og find fortællinger om professionelles brug af værktøjerne i Syddanmark.

Kurset har sigtet mod at give fagprofessionelle kompetencer og konkrete værktøjer til at understøtte og motivere voksne med psykisk sårbarhed til at leve et sundere hverdagsliv og forebygge livsstilssygdomme.

Som led i kurset er de sundhedspædagogiske værktøjer blevet afprøvet i praksis. Evaluering viser, at værktøjerne kan have positiv indflydelse på det sundhedsfremmende samarbejde mellem borgere/patienter og fagprofessionelle, Projektevaluering Livsstilsguide i Praksis.

Livsstilsguide i Praksis som E-læringsprogram

For at udbrede kendskabet til de sundhedspædagogiske værktøjer samt den grundlæggende teori, der ligger bag og herved give flere mulighed for at bruge materialet i praksis, har Region Syddanmark og University College Syd samarbejdet om at udvikle E-læringsprogrammet Livsstilsguide i Praksis. E-læringens målgruppe er både fagprofessionelle og frivillige, som arbejder med at understøtte voksne mennesker, herunder særligt sårbare, i at fremme sund levevis.

E-læringen består af seks moduler af varierende varighed. Hvis E-læringen gennemføres samlet, har det en forventet varighed på 1 ½ - 2 timer. E-læringen er opbygget på en måde, så det henvender sig til både fagprofessionelle og frivillige, der har været på kursus og ønsker at genopfriske deres viden samt fagprofessionelle og frivillige, som ikke har forudgående kendskab til Livsstilsguide i Praksis. Ligesom det er muligt at gennemføre hele E-læringen, er det således også muligt blot at udvælge enkelte moduler af E-læringskurset alt efter den fagprofessionelles eller frivilliges konkrete læringsbehov. Læs nærmere om e-læringen i Konceptbeskrivelse for E-læringsprogrammet Livsstilsguide i Praksis.

E-læringen tilgås via nedenstående links:

Modul 1: Introduktion
Modul 2: Teorimodellerne
Modul 3: Forventningsafstemning I samarbejdet, Fortæl om dit døgn og Kommunikation om det sunde hverdagsliv’ 
Modul 4: Min Kropsfornemmelse 
Modul 5: Det gode liv og Strategier – typer af motivation 
Modul 6: Mit netværk


Siden er sidst opdateret 2-5-2019
Tværsektorielt samarbejde

Psykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk