Gå til indhold

Ligesund.dk

ForsidepilVærktøjpilLivsstilsguide i praksis

Livsstilsguide i praksis

Med det fælles mål at skabe mere lighed i sundhed får udvalgte medarbejdere i regionalt og kommunalt regi nu mulighed for at deltage i et specialdesignet kursustilbud, der sigter efter at forbedre sundheden hos voksne med en sindslidelse.

Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Steno Diabetes Center har som led i det fælles projekt ”Livsstilsguide i praksis” udviklet nye sundhedspædagogiske modeller og værktøjer, som er omdrejningspunkt for et nyt sundhedspædagogisk kursustilbud.

Kursustilbuddet er målrettet regionale og kommunale medarbejdere, der har kontakt med voksne med en sindslidelse og derigennem har mulighed for at gennemføre sundhedsrelaterede aktiviteter i forhold til denne gruppe af patienter/borgere. Det angår eksempelvis ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker og socialpædagoger, dvs. primært fagprofessionelle med en professionsbachelorgrad.

Kurset skal give medarbejderne kompetencer og konkrete værktøjer til at understøtte og motivere voksne med en sindslidelse til at leve et sundere hverdagsliv og forebygge livsstilssygdomme. 

Kurset er af tre dages varighed, heraf to sammenhængende dage og en opfølgningsdag.

Undervisningen gennemføres af erfarne undervisere fra UC SYD og består af en kombination af oplæg, dialog og træningsøvelser.

Kursusdeltagelse er gratis. Transportudgifter og den arbejdstid, der anvendes i forbindelse med kurset og en efterfølgende evaluering, skal betales af deltagernes ansættelsessted.

Du kan læse mere om det sundhedspædagogiske kursustilbud i nedenstående fem invitationer (se links).

Kursusforløb i 1. halvår 2017

I perioden februar-maj 2017 udbydes fem kurser med 24 pladser på hvert. To kurser vil afholdes på Fyn og de resterende tre i henholdsvis Vestjylland, Sønderjylland og Trekantsområdet.

På forhånd er fastlagt en fordeling af pladser, der tilgodeser dels kommunernes forskellige befolkningsgrundlag og dels det tidligere deltagerantal på tilsvarende sundhedspædagogiske kurser i 2016. Pladsfordelingen fremgår af udsendte invitationer - se links ovenfor.

Da antallet af pladser er begrænset, opfordres du til at koordinere din eventuelle kursustilmelding med andre interesserede kollegaer i din kommune/lokalpsykiatri.

Hvis din kommune/lokalpsykiatri er interesseret i flere pladser end de reserverede, kan en forespørgsel rettes til konsulent Naja Ramskov Krogh på mail: Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk

Datoer, kursussteder og deltagerkreds for de fem kurser i 2017 er som følger:


Kursus på Fyn:

Mandag den 6. februar, tirsdag den 7. februar og tirsdag den 7. marts 2017

Alle dage kl. 9:00-15:30 på Svendborg Hotel, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 

Kurset er forbeholdt medarbejdere i Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommune samt medarbejdere i lokalpsykiatrierne i Odense og Svendborg.

Invitation til kurset på Fyn

Tilmelding til kurset på Fyn

Tilmeldingsfrist: Mandag den 23. januar 2017 

Kursus i Vestjylland:

Mandag den 27. februar, tirsdag den 28. februar og tirsdag den 28. marts 2017

Alle dage kl. 9:00-15:30 på Esbjerg Vandrehjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg  

Kurset er forbeholdt medarbejdere i Fanø, Esbjerg, Varde, Vejen og Billund kommune samt medarbejdere i lokalpsykiatrierne i Esbjerg, Varde og Brørup. 

Invitation til kurset i Vestjylland

Tilmelding til kurset i Vestjylland

Tilmeldingsfrist: Mandag den 13. februar 2017 

 

Kursus i Sønderjylland:

Onsdag den 8. marts, torsdag den 9. marts og torsdag den 6. april 2017

Alle dage kl. 9:00-15:30 på Scandic Sønderborg, Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg  

Kurset er forbeholdt medarbejdere i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg kommune samt medarbejdere i lokalpsykiatrierne i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Augustenborg.

Invitation til kurset i Sønderjylland

Tilmelding til kurset i Sønderjylland

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 22. februar 2017  

                   

Kursus i Trekantsområdet:

Mandag den 20. marts, tirsdag den 21. marts og torsdag den 20. april 2017

Alle dage kl. 9:00-15:30 på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart  

Kurset er forbeholdt medarbejdere i Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Assens og Nordfyns kommune samt medarbejdere i lokalpsykiatrierne i Vejle, Kolding, Frederica og Middelfart.

Invitation til kurset i Trekantsområdet

Tilmelding til kurset i Trekantsområdet

Tilmeldingsfrist: Mandag den 6. marts 2017 

 

Kursus på Fyn:

Tirsdag den 4. april, onsdag den 5. april og torsdag den 4. maj 2017

Alle dage kl. 9:00-15:30 på Svendborg Hotel, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 

Kurset er forbeholdt medarbejdere i Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommune samt medarbejdere i lokalpsykiatrierne i Odense og Svendborg.

Invitation til kurset på Fyn

Tilmelding til kurset på Fyn 

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 21. marts 2017 

 

Projekt ”Livsstilsguide i praksis”

Det sundhedspædagogiske kursustilbud udbydes som led i det treårige (2015-2017) partnerskabsprojekt ”Livsstilsguide i praksis”, der er støttet med 3 millioner kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Steno Diabetes Center.

Projektet understøtter centrale fokusområder i Sundhedsaftalen 2015-18 og er en konkret udmøntning af nogen af de anbefalinger, der fremstår i ”Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark”.

På længere sigt skal projektet bidrage til at skabe mere lighed i sundhed og at øge middellevetiden specifikt for mennesker med en sindslidelse. På kort sigt er målet, at i alt 170 kommunale og regionale medarbejdere skal kompetenceudvikles gennem deltagelse på de nye og specialdesignede sundhedspædagogiske kurser.

Kurserne skal sikre, at personale, der arbejder med mennesker med en sindslidelse, har både værktøjer og metoder til at arbejde sundhedspædagogisk og derigennem kan understøtte livsstilsændringer hos voksne med en sindslidelse.

Projektets primære succeskriterie er, at de nyerhvervede sundhedspædagogiske kompetencer og nyudviklede værktøjer kan implementeres lokalt og fungere i praksis, hvilket vil afdækkes i en projektevaluering.  

Tidsplan

2015

 • Projektopstart
 • Dataindsamling - herunder litteratursøgning, interviews og etnografisk observation - i regi af forskellige og eksisterende kommunale og regionale sundhedsrelaterede tilbud og via en række workshops med hhv. borgere, pårørende og medarbejdere. Dataindsamlingen er gennemført i social- og lokalpsykiatrien.
 • Dataanalyse og udvikling af sundhedspædagogisk koncept, dvs. modeller og konkrete værktøjer  

2016

 • Prætest af sundhedspædagogiske modeller og prototyper til dialogværktøjer
 • Udvikling og planlægning af de sundhedspædagogiske uddannelsesforløb
 • Rekruttering af uddannelsesdeltagere
 • 1. runde uddannelsesforløb (maj-juni 2016)
 • Justering af kursusmateriale og kursusprogram

2017

 • 2. runde uddannelsesforløb
 • Evaluering
 • Formidling og forankring
 • Projektafslutning  

 

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent Naja Ramskov Krogh på mail: Naja.Ramskov.Krogh@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret 21-12-2016
Tværsektorielt samarbejde

Psykiatrien i Region Syddanmark | Teglgårdsparken 26 | 5500 Middelfart | psykiatrisygehuset@rsyd.dk